.: PRP s.r.o.

Spoločnosť PRP, s.r.o. v roku 2009 realizovala projekt s názvom Zavedenie moderných technologických celkov do piliarskej výroby v spoločnosti PRP, s.r.o. s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Hlavné informácie projektu:

Názov projektu:

Zavedenie moderných technologických celkov do piliarskej výroby v spoločnosti PRP, s.r.o.

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery
Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu drevárskych výrobkov prostredníctvom modernizácie a rozširovania výroby
Prijímateľ: PRP, s.r.o., Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš
Miesto realizácie projektu: PRP, s.r.o., Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš
Doba realizácie projektu: 06/2009 – 12/2009
Výška finančného príspevku: 115 649,80 EUR

www.economy.gov.sk


3D merací rám

WEINIG - linka na výrobu drevených profilov