Piliari odmeňujú dodávateľov smrekovej guľatiny

Každému obchodnému partnerovi – dodávateľovi guľatiny daruje spracovateľ dreva firma PRP s.r.o. Tomášovce pri Lučenci za každý dodaný kubík dreva jednu sadenicu. Netradičná odmena je zastrešená formou „Sadenica za kubík“. 

logo Sadenica za kubík

Ročne odmeňuje všetkých dodávateľov z radov vlastníkov lesa a obhospodarovateľov lesov. Dohromady to tvorí darček 750 tisíc sadeníc lesných drevín. Okrem toho za každých dodaných 100 m³ dreva im venujú repelenty, hnojivá, insekticídy na ochranu lesných porastov.

Piliarska firma PRP, s.r.o. patrí na Slovensku k špičkovým spracovateľom dreva na stavebné sortimenty. Ročne spracuje cca 700.000 m³ ihličnatej guľatiny. Obchodných partnerov má na 4 kontinentoch. Zamestnáva 300 kvalifikovaných pracovníkov pri obsluhe technologických liniek. Počas štvrťstoročnej histórie firmy sa vypracovali na popredného spracovateľa dreva v stredoslovenskom regióne na stavebné účely.

Vo februári 2022 by mali dokončiť piliarsku časť závodu. Na ňu by mala nadviazať nová investícia formou Drevokombinátu so špičkovými CNC strojmi so zvýšením finalizácie stavebných sortimentov dreva. Zvýši sa tým zamestnanosť kvalifikovaných pracovníkov o ďalších 60 pri obsluhe výrobných a skladových liniek.

 

 

logo PRP s.r.o.
We are leading softwood processing company in Slovakia. We will supply you with comlete range of products being it sawn timber, components for packaging industry or bespoke roof structures. We will take care of transport too.

Products and services

Sawn timber

Facings and floorings

Chips and sawdust

Loading possibilities

Contact Us

PRP, s.r.o.
Tomášovce 395
985 56 Tomášovce, Slovakia

Tel.: +421 48 47 300 10
E-mail: info@prp.sk