Energetika

PRP je od roku 2023 výrobcom ekologickej energie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal spoločnosti povolenie č. 2023E 0830 na výrobu a dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov – slnečnej energie.

Budeme vašim spoľahlivým partnerom

Stačí nás kontaktovať. Veľmi radi sa s vami porozprávame o možnostiach našej budúcej spolupráce.
Tešíme sa na vás.

logo PRP s.r.o.
We are leading softwood processing company in Slovakia. We will supply you with comlete range of products being it sawn timber, components for packaging industry or bespoke roof structures. We will take care of transport too.

Products and services

Sawn timber

Facings and floorings

Chips and sawdust

Loading possibilities

Contact Us

PRP, s.r.o.
Tomášovce 395
985 56 Tomášovce, Slovakia

Tel.: +421 48 47 300 10
E-mail: info@prp.sk